عشق تصادف سنگینی بود

که تو جان سالم بدر بردی ...!

یک نفس
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 14:4 | نویسنده : یک نفس |
میگن یه زن و شوهری تو هتل بودن که زن یه موش میبینه و به شوهرش میگه .
- اینجا یه موشه
- الان به پیشخدمت میگم موش رو از اتاق بیرون بندازه .
- تو که انگلیسی بلد نیستی !
- یه کاریش می کنم .
مرد خطاب به پیشخدمت : you know tom and jerry? o
پیشخدمت : of course
- jerry is here :)))موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 14:59 | نویسنده : یک نفس |
طرف استاتوس گذاشته: 
فندك يادگاري رفيقم سيگاريم كرد.

سوال من اينه: اگه به جاي فندك كتاب فيزيك بهت داده بود الان دانشمند شده بودي؟؟؟ 
والا! مردم دنبال بهونه ميگردن!!موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 14:50 | نویسنده : یک نفس |
مامانم مودم رو گذاشته توي اشپزخونه !!! هر وقت كارمون داره ، ديگه صدامون نمي كنه ، مودم رو خاموش مي كنه .... يكي يكي از اتاقمون خارج مي شيم ! موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 21:59 | نویسنده : یک نفس |
 

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﮐﯿﮏ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺸﻪ ؛
.
.
.
.
ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ : ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﮑﺶ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ
ﻫﺴﺘﯽ .
ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ : ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ
ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺴﺘﯽ !
ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ : ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻓﺴﺎﺩ ؟ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ : ﺗﻮ ؟؟ ﺭﻫﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺭﺍ
ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﮑﺸﻢ . ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ : ﺑﺮﻭ ﺍﯼ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺪﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﯼ :))
 


موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 3:48 | نویسنده : یک نفس |
روش استفاده مردها و خانوم ها از خودپرداز:
مردها:
۱.پارک ماشین
۲.رفتن به جلوی خودپرداز
۳.وارد کردن کارت
۴.وارد کردن رمز
۵.گرفتن پول
۶.سوار ماشین میشن و میرن!
حالا خانوم ها:
۱.پارک ماشین
۲.چک کردن آرایش
۳.خاموش کردن ماشین
۴.چک کردن آرایش
۵.رفتن جلوی خودپرداز
۶.دویدن به سرعت به سمت ماشین
۷.کشیدن ترمز دستی
۸.چک کردن آرایش
۹.رفتن جلوی خودپرداز
۱۰.گشتن دنبال کارت
۱۱.کارت نیست تو ماشینه
۱۲.رفتن تو ماشین برا آووردن کارت
۱۳.چک کردن آرایش
۱۴.رفتن جلوی خودپرداز
۱۵.وارد کردن کارت
۱۶.زدن دکمه انصراف!
۱۷.گشتن داخل کیف دنبال تکه کاغذی که رمز روش نوشته شده
۱۸.وارد کردن کارت
۱۹.وارد کردن رمز
۲۰.گرفتن پول
۲۱.رفتن به داخل ماشین
۲۲.چک کردن آرایش
۲۳.استارت زدن ماشین
۲۴.حرکت
۲۵.کوبیدن رو ترمز و توقف!
۲۶.دویدن به سرعت به سمت خودپرداز
۲۷.گرفتن کارت
۲۸.برگشتن به ماشین
۲۹.چک کردن آرایش
۳۰.استارت زدن دوباره ماشین در حالی ک ماشین روشن است!
۳۱.گاز گرفتن لب پایینی
۳۲.چک کردن آرایش
۳۳.حرکت کردن حدود ۳ کیلومتر
۳۴.خواباندن ترمز دستی!!!موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 19:49 | نویسنده : یک نفس |
امروز صبح دختر عزیزی زنگ زده برای خرید بلیط کنسرت. گفت:چنده ؟ گفتیم : 40 تومانی _ 60 تومانی - 70 تومانی و... گفت : اینا چه فرقی میکنن؟ گفتیم : بستگی داره که شما کجا بشینین! گفت : ما ستارخان میشینیم من دیگه هیچ حرفی ندارمموضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 19:48 | نویسنده : یک نفس |
ﯾﮏ ﺟﻤﻠـــﻪ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺘـــﻮﻟﺪﯾﻦ ﻫـﺮ
ﻣـــﺎه:
.
.
.
.
.
ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓـــﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ
ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ﺣﺲ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘـــﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ! ﺑﺪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .

ﺧـــﺮﺩﺍﺩﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!

ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﯿـــﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ!

ﺑﻪ ﻣـــﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﺁﻧﻬﺎﺭﺍ
ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ !

ﺷﻬــــﺮﯾﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ
ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻬــــﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ
ﺩﻫﯿﺪ !

ﺁﺑﺎﻧـــﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ !

ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺎﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﯾﺪ!

ﺳﺮ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ! ﺍﺯ ﺑﺪ ﻗﻮﻟﯽ
ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ .

ﺑﻬﻤﻨــــﯽ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻧﮑﺘـــﻪ ﺳﻨـــﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﺳﻔﻨـــﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ نمی شوند

حالا متولد چه ماهی هستی!؟؟؟؟موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 19:46 | نویسنده : یک نفس |
طرف با سرعت میرونده یه کبوترو زیر کرده عذاب وجدان گرفته تو فیسبوک نوشته چیکار کنم صدقه بدم؟ باید میاوردمش خونه ؟

 

جوابای مردمو ببینید :دی

 

-نه الان اینو کشتی میری مرحله بعد ، خاک تو سر قاتلت کنن 

-مجازاتت اینه که دو هزار تا کفترو وادار کنی با هم رو سرت برینن.

-باید میوردی خونه باهاش ته چین کفتر درست میکردی 

-حداقل برو مراسمش شرکت کن قاتل

 

-امیدوارم خونواده کفتره بیان بالا سر ماشینت لونه کنن.

-اول بگو نر بود یا ماده میخوام دیه حساب کنم؟ :|

 

-کبوتر رو توی سینیه استیل بزارم برات بیارم یا ولامین؟؟؟

-من میاوردم خونه کباب میکردم میخوردم.

 

-باید سرشو میبریدی شب ما رو به صرف کبوتر دعوت میکردی

 

:)))موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 17:2 | نویسنده : یک نفس |
طرف تو فیس */ بوک پرسیده :

صورتم چین افتاده چه ماسکایی پیشنهاد میکنین؟

یکی جواب داده

 

 

 

-حیف شد.اگه رو صورتت ژاپن افتاده بود میتونستم کمکت کنم.چین درس بشو نیس

یکی دیگه هم گفت

-ماسک بتمن ، ماسک زورو ، ....

 موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 16:10 | نویسنده : یک نفس |
ﺯﻧـﮓ ﺯﺩﻡ ﺑـﻪ ﺩﻭﺳـﺘـﻢ ﻣـﯿـﮕــﻢ ﮐـﺪﻭﻡ ﮔــﻮﺭﯼ هستی ﺗـــﻮﻟــﻪ ﺳــﮓ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾـﻬــﻮ ﺩﯾـﺪﻡ ﺑـﺎﺑـﺎﺵ ﮔـﻔـﺖ ﻣـﻦ ﺧــﻮﺩﻩ ﺳــﮕــﻢ !
ﺗـﻮﻟـﻪ ﺳــﮓ ﺍﺯ ﺣـﻤـﻮﻡ ﺩﺭ ﺑـﯿــﺎﺩ ﻣـﯿـﮕــﻢ ﺯﻧــﮓ ﺑــﺰﻧــﻪ
خــیــلــی بــابـاش مـنـطـقــی بــود لـامـصـب :))))موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 20:6 | نویسنده : یک نفس |
همین الان تو فی*سب*وک دیدم یکی پرسیده :


یه سوال! نوترون چطوری خواص فیزیکی اتم رو تغییر میده؟

حالا جوابای مردم :

 

 

 

- با نیت پاک و خالصی که داره :|

- ما دکتریم فیزیک دان که نیستیم 

-با توکل بر خدا

-شارژ ایرانسل بش میده

-با تن تاک دیگه 

-سلام طولانیه اعصاب ندارم :|

-به سختی!

-جیمی تونرون؟خیلی کارتونه باحالیهموضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 15:18 | نویسنده : یک نفس |
به یارو میگن زنت سکته ناقص
کرده میگه نکبت هیچکاری رو
نمی تونه کامل انجام بده :)))موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 14:34 | نویسنده : یک نفس |

آیا میدونستید اگه کوکاکولا رو برعکس کنید..

.

.
.
.
.
.
.

.

میریزه زمین ؟ موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | 20:31 | نویسنده : یک نفس |

اعتراف میکنم وقتی میرم حموم سرمو با شامپو بچه میشورم که بتونم چشامو باز نگهدارم...
..

.
.
.
.
.
.
.
خدا ازش نگذره اونی که گفت وقتی تو حموم چشاتو میبندی یه جن میاد بهت زل میزنه...موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 12:14 | نویسنده : یک نفس |
کسی هست که دوست داشته باشه نویسنده همکار بشه؟

اعلام امادگی کنه هرکی میخواد
تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 15:11 | نویسنده : یک نفس |
 

ايرانيان در اعتراض به توليدات بي کيفيت شير و لبنيات در روزهای ۲۳ الی ٢۵ مرداد هيچ يک از توليدات لبني را نمي خرند. يک روز از خريد بپرهيزيد. تا تهديد ناشي از عدم توجه به کيفيت را احساس کنند.لطفا اطلاع رساني كنيد و خواهشأ يک بار هم که شده با هم همدل باشيم.به چه حقی وزیر بهداشت اسم کارخانه های متخلف لبنی را نمی برد و ما و بچه های ما چه گناهی کردند که باید روغن صنعتی پالم را همراه با شیر و ماست بخورند؟! عوارض ناشی از این مواد سمی را با کدام بیمه و یارانه دولتی درمان کنیم؟! روغن پالم درصد مبتلا شدن به سرطان را ۵۰درصد بیشتر از نرم جهانی افزایش می دهد. اگر خودمان اقدام نکنیم کسی به فکر نیست! لطفا اطلاع رسانی و حمایت نمایید.تاريخ : یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 | 12:39 | نویسنده : یک نفس |
مورد داشتیم دختره رفته پمپ بنزین ، بنزین بزنه  مردِ پرسیده ازاد یا دولتی؟

گفته پیام نور ! 

 موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 13:46 | نویسنده : یک نفس |
تو يخچال ما تنها ظرفي كه صادقه ظرف پنيره... والا...
در قابلمه رو بر ميداريم توش سبزی خوردنه
جا تخم مرغی رو باز میکنی توش قرص و شربته
ظرف بستنی رو نگاه میکنی توش پیاز سرخ کرده س 
شيشه مربا رو باز ميكنيم توش رب گوجس
بطري نوشابه رو باز ميكني توش عرق نعناس
بد زمونه اي شده به خداموضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 21:16 | نویسنده : یک نفس |

لپ تاپ رو پامه دارم باهاش کار می کنم
بابام اومده تو اتاقم میگه لپ تاپت روشنه؟
میگم نه، رو زمین داشت گریه می کرد گذاشتمش رو پاهام آروم بگیره! بعد بهش میگم کاری داری باهاش؟
میگه نه، صدای گریه ش تا تو اتاق من میومداومدم بهت بگم گناه داره بغلش کن!

 
 تاريخ : سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 | 11:14 | نویسنده : یک نفس |
به نظرم رتبه کنکورتون روبرای این که دروغ نگید تو فامیل به ریال نگید به تومن بگید :))) 

مثلا 19000 -------» 1900موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 17:13 | نویسنده : یک نفس |
تفاوت شهرداری با صدا و سیما :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اولی آشغال جمع می کنه
دومی آشغال پخش می کنهموضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 13:9 | نویسنده : یک نفس |

ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ :
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ......
ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮ !
ﯾﮑﯽ ﺯﯾﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ !!!
ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓتن موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 14:12 | نویسنده : یک نفس |

دختر:تو لیاقت عشق منو نداشتی،بای
پسر:تو دیگه حرف از لیاقت نزن،بای
دختر:آره لیاقتت همون gf قبلیت بود،بای
پسر:به خاطر اخلاق گندت گذاشتمت کنار،بای
دختر: مگه چکار کردم؟؟بای
پسر:چکار کردی؟چکارکردی؟!!!بای
دختر: آره بگو چکار کردم مگه؟ بای
پسر:حوصله ندارم گلم،بای
دختر:چرا عشقم،بای
پسر:خسته ام سرم درد میکنه ، بای
دختر: پس بخواب عشقم فعلا استراحت کن، بای
پسر: باشه،ببخش،بوس،بای
دختر: دوستت دارم فدات،مواظب خودت باش،بای،
شمام بسه دیگه،برو بینم، بای!!!!!!!!!!!!!
یعنی ی مشت روانیییییییییی دور هم جمع شدن و تشکیل مملکت دادن باي موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 14:10 | نویسنده : یک نفس |

از نظر من آدما دو دسته ن، گروهى كه تصميم ميگيرن برن حموم و گروهى كه منتظرن دسته ى اول تا خواستن برن حموم و بدو بدو قبل اونا برن

 


موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 5:40 | نویسنده : یک نفس |
 

آرنولد شوارتزینگر خیلی سعی کرد ....
.
.
.
.
سایر حروف الفبا رو هم در اسم و فامیلیش جا بده منتها ثبت احوال بهش اجازه نداد :|

 

 


موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 5:35 | نویسنده : یک نفس |
دستبند اولی بیشترین رای رو اورد

مرسی ازونایی که همکاری کردن
تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 23:3 | نویسنده : یک نفس |
سالاد الویه از افتادگی و خاکی بودنشه که خودشو جزو سالادا حساب میکنه !

وگرنه دو هیچ از آبگوشت جلوئه !موضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 10:19 | نویسنده : یک نفس |
تنها چیزی که ایران و آژانس انرژی اتمی سرش به توافق میرسن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تاریخ دوره بعدی مذاکراتهموضوعات مرتبط: نوشته ها

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 22:53 | نویسنده : یک نفس |
فاميل(با عجله): بدبخت شديم!
پسرعمه: مگه قبلاٌ خوشبخت بوديم!؟
فاميل: بدبخت تر شديم!
همساده: کاکو از نظر فيزيولوژيکي امکان نداره من بدبخت تر از ايني که هستم شم!
فاميل: اي بابا چرا انقد بحث ميکنين!؟ آقاي مجري فهميده کيک تو يخچال رو خورديم داره مياد سراغمون!
پسرعمه: باز ما يه چيزي تو اين خونه خورديم بايد تا يه هفته خفت بکشيم!
فاميل: همساده تو که روزي 12بار کتک ميخوري بيا اينو هم گردن بگير!
(مجري مياد)
همساده: آقو تقصير منه!
مجري: چي؟
همساده: هرچي شما بگي،شکست سنگين برزيل به آلمان،اختلاس 3هزار ميلياردي،جنگ جهاني دوم...
مجري: پس کيک رو کي خورده؟ پسرعمه تو خوردي؟
پسرعمه: اي خدا اين داره ميگه جنگ جهاني تقصير منه شما هيچي بهش نميگي بعد واس خوردن يه کيک 7تومني به من گير ميدي!؟
تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 14:31 | نویسنده : یک نفس |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.